Outplacement:
Van werk naar werk en alles wat ertussen zit.

Er is Greywoods alles aan gelegen om de werknemer op een prettige en constructieve wijze te begeleiden van werk naar werk. Daarom stellen we samen met de werknemer een Persoonlijk Portfolio op. Dit betekent dat wij het CV van de medewerker op unieke wijze vormgeven en de onderscheidende vermogens op schrift stellen. Ook schrijven we samen open- en gerichte sollicitatiebrieven en helpen we bij het voorbereiden van de sollicitatiegesprekken.

Een Persoonlijk Portfolio.
Meer dan kennis alleen. 

Wij vinden het belangrijk dat uw (oud-)werknemer meer krijgt dan een gedegen training op maat, intensieve coaching en optimale begeleiding. Wij willen de medewerker ook een flinke dosis zelfvertrouwen en succesvolle tools meegeven in de vorm van een tastbaar Persoonlijk Portfolio. Al deze op maat gemaakte documenten kunnen gebruikt worden in het gehele sollicitatieproces. 

Persoonlijk Portfolio:

* Een persoonlijk en origineel vormgegeven CV
* Een doeltreffende, gerichte sollicitatiebrief
* Een goed opgestelde open sollicitatiebrief
* Een rapport met onderscheidende vermogens
* Een pakkend LinkedIn Summary

Gratis en vrijblijvend kennismaken

Ons belangrijkste uitgangspunt voor een fijne en constructieve samenwerking is de persoonlijke klik.
Daarom stellen wij een klik-gesprek voor met de werknemer. Tijdens deze vrijblijvende en kosteloze sessie staan
de wensen en behoeften van de werknemer centraal en bespreken we de wederzijdse verwachtingen.

Conform de Wet werk en zekerheid (Wwz) heeft de werknemer sinds Juli 2015 bij beëindiging van een dienstverband van minimaal 2 jaar recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding ontvangt de medewerker ter compensatie voor het ontslag. Om de medewerker van werk naar werk te begeleiden wordt het budget vaak (deels) ingezet ten behoeve van een Outplacementtraject.