trainingen-greywoods

Commerciële Vaardigheden

Veel mensen krijgen de kriebels van het woord ‘Verkopen’. Zo associëren sommigen het met opdringerigheid, het pushen van een gedachtegang, product of dienst. Er kleeft agressie aan: een verkoper praat teveel, luistert niet of nauwelijks en is behept met hebzucht. Wij herkennen ons hier niet in. Het staat haaks op onze normen en waarden. 

De echte verkoper is geen verkoper maar een alleskunner
De functie ‘Verkoper’ dekt de lading niet als we spreken over de verkoper van vandaag. Een verkoper is luisteraar, observeerder, participant, adviseur, probleemoplosser, leverancier en samenwerkingspartner. Je zou bijna kunnen zeggen dat het daadwerkelijk verkopen een bijkomstigheid is. Uiteraard bekleden ‘Verkopers’ deze veelomvattende functie om ook daadwerkelijk te verkopen, echter we benaderen dezelfde persoon nu met een andere zienswijze:
Een verkoper voegt iets toe, in plaats van dat hij iets afneemt!

Tijdens deze training wordt er, naast gebruik te maken van verschillende technieken, stilgestaan bij voorbeelden uit de praktijk. Dit om een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van situaties waar je als verkoper mee te maken kunt krijgen op de werkvloer. Het maakt u bewuster van uw functioneren, verhoogt uw productiviteit en u maakt opnieuw kennis met uw persoonlijkheid. U leert uw eigen (commerciële) handelen te begrijpen om dit vervolgens op een positieve manier te bekritiseren en uiteindelijk te optimaliseren.

Programma:
  • Inleiding
  • Voorbereiding
  • Cold calling
  • Houding en gedrag
  • Communiceren
  • Koopmotieven
  • Bezwaartechnieken
  • Structuur verkoopgesprek
  • Prijsverkoop