Re-integratie 2e spoor:
Het beste voor werknemer en werkgever.

Wanneer de medewerker langdurig ziek is, zijn of haar werk niet meer kan uitvoeren en er geen ander passend werk is binnen de organisatie, spreken we van re-integratie 2e spoor. Als werkgever ben je verplicht de werknemer een re-integratietraject aan te bieden. Hierbij dien je je als werkgever te houden aan de eisen van het UWV. Een belangrijk onderdeel is het opbouwen van een re-integratiedossier dat onder andere bestaat uit een Plan van Aanpak en een Probleemanalyse. Greywoods neemt deze zorg geheel uit handen.

Gratis advies en risico-inventarisatie

Greywoods adviseert u graag over de (financiële) risico’s in de twee ziektejaren (of langer) en begeleidt de medewerker(s) in het re-integratietraject.

Partnership

Ons belangrijkste uitgangspunt voor een prettige en constructieve samenwerking is de persoonlijke klik.
Daarom stellen wij een klik-gesprek voor met u en uw werknemer. Tijdens deze vrijblijvende en kosteloze sessie staan de wensen en behoeften van u en de werknemer centraal en bespreken we de wederzijdse verwachtingen.

Re-integratietraject 2e spoor

Fase 1.  Intake
Fase 2. Behoefteanalyse
Fase 3. Zelfanalyse
Fase 4. Personal Branding
Fase 5. Portfolio
Fase 6. Coaching en Begeleiding

Meer weten over onze dienstverlening?