Modulaire inrichting en klantspecifieke situatie.
Maatwerk in optima forma.

Aan de hand van een scorekaart welke u invult tijdens ons kennismakingsgesprek, stellen wij de gewenste training aan de hand van de verschillende modules samen. Dankzij deze methodiek wordt de training volledig ingericht naar gelang uw behoeften. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld extra aandacht voor conflictbeheersing, telefonische verkoop, het weerleggen van bezwaren en/of het brengen van structuur in een verkoopgesprek. Tijdens de training(en) wordt er uitgebreid stilgestaan bij praktijkgerichte voorbeelden. Hierdoor wordt er niet of nauwelijks gewerkt met hypothetische cases maar met de klantspecifieke realiteit.

Kosteloze opfrisdagen. 
Opvolging gewaarborgd.

Na de training(en) vindt er desgewenst na drie maanden een kosteloze evaluatie plaats met zowel de cursist(en) als de aanvrager(s). Greywoods biedt de mogelijkheid om gezamenlijk gedurende of na de training(en) extra modules in te plannen. Dit kan zowel op individueel niveau als in groepsverband in de vorm van extra begeleiding op de werkvloer (coaching on the job), extra opfriscursussen en/of uitbreiding in rollenspellen. Tevens is het mogelijk om organisatiespecifieke belscripts en pitches op te laten stellen. Hierdoor wordt de opgedane kennis direct toegepast in de praktijk en is opvolging gewaarborgd.

Voor het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst worden de doelen gezamenlijk vastgesteld. Dit betekent ook dat de prijs op basis van modulaire inrichting vooraf is overeengekomen.